Przedmiot działalności


Muzeum Regionalne im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku prowadzi działalność w szczególności poprzez:

 • gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie, pozyskiwanych w drodze zakupów, darowizn, zapisów, depozytów i przekazów;
 • inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
 • przechowywanie zgromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny dla badań naukowych;
 • udostępnianie zbiorów dla celów naukowych i edukacyjnych;
 • zabezpieczanie i konserwację zbiorów;
 • organizowanie wystaw stałych i czasowych;
 • organizowanie i prowadzenie badań, ekspedycji naukowych oraz prac wykopaliskowych w zakresie merytorycznej działalności Muzeum;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej;
 • zapewnianie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów;
 • prowadzenie działalności wydawniczej, w tym opracowywanie i publikowanie: katalogów, przewodników, wyników badań, wydawnictw popularnonaukowych;
 • prowadzenie biblioteki dla pracowników i osób z zewnątrz, do skorzystania na miejscu w czytelni. W zbiorach biblioteki znajduje się literatura związana z działalnością    muzeum;
 • organizowanie lub współorganizowanie uroczystości o charakterze państwowym, miejskim i kulturalnym.

W celu realizacji zdań, o których mowa w ust. 1 i zgodnie z zakresem działalności Muzeum może współpracować z muzeami, organami administracji samorządowej i rządowej, organizacjami pozarządowymi, instytucjami oświaty, mediami, osobami fizycznymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, w kraju i poza granicami kraju.

 

Informacja wytworzona przez:
Aleksandra Ludwin , w dniu:  23‑03‑2019 15:02:14
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Aleksandra Ludwin
email: muzeum@muzeum.radomsko.pl
, w dniu:  23‑03‑2019 15:02:14
Data ostatniej aktualizacji:
18‑07‑2019 10:12:20
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive