Rada Muzeum


Rada Muzeum przy Muzeum Regionalnym im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku, została powołana Uchwałą nr LXXII/700/23 RADY MIEJSKIEJ W RADOMSKU z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Regionalnym im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku na lata 2024-2027. W jej skład wchodzi 9 członków.

Rada Muzeum sprawuje nadzór nad wypełnianiem przez jednostkę jej powinności wobec zbiorów i społeczeństwa, w szczególności nad realizacją celów muzeum, ponadto ocenia, na podstawie przedłożonego przez dyrektora sprawozdania rocznego z działalności, działalność muzeum oraz opiniuje przedłożony przez dyrektora roczny plan działalności.

Informacja wytworzona przez:
Aleksandra Ludwin , w dniu:  23‑03‑2019 15:39:23
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Aleksandra Ludwin
email: muzeum@muzeum.radomsko.pl
, w dniu:  23‑03‑2019 15:39:23
Data ostatniej aktualizacji:
05‑01‑2024 10:47:47
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive