Regulamin organizacyjny


Radomsko, dnia 13 listopada  2023 roku

DAD.021.6.2023

 

ZARZĄDZENIE NR 6/2023

DYREKTORA MUZEUM REGIONALNEGO W RADOMSKU

z dnia 13 listopada 2023 roku

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Muzeum Regionalnego

im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku

 

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z póź. zm ) oraz § 14 Statutu Muzeum Regionalnego w Radomsku stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr III/23/18 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia i nadania statutu Muzeum Regionalnemu im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku, zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Nadaję Regulamin Organizacyjny Muzeum Regionalnemu im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku zwany dalej Regulaminem, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

W celu zapoznania pracowników Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku z treścią Regulaminu, zostanie on wywieszony na tablicy ogłoszeń oraz umieszczony na stronie internetowej: https://bip.muzeum.radomsko.pl 

§ 3

Traci moc Zarządzenie nr 12/2019 Dyrektora Muzeum Regionalnego w Radomsku z dnia 22 sierpnia 2019 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku                                                               

§ 4

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Kierownikowi Działu Administracyjnego Muzeum.

§ 5

Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.11.2023 roku.

 

 

 

 

Plik pdf Regulamin Organizacyjny
18‑10‑2019 10:12:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
11,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Aleksandra Ludwin , w dniu:  23‑03‑2019 16:18:07
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Aleksandra Ludwin
email: muzeum@muzeum.radomsko.pl
, w dniu:  23‑03‑2019 16:18:07
Data ostatniej aktualizacji:
14‑11‑2023 09:44:17
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive