Przedmiot działalności


Muzeum Regionalne im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku dla realizacji swoich celów:

 • gromadzi i przechowuje zabytki w zakresie: archeologii, numizmatyki, historii, sztuki, rzemiosła artystycznego, etnografii i techniki z terenu objętego działalnością Muzeum,
 • inwentaryzuje, kataloguje i naukowo opisuje zgromadzone zbiory,
 • przechowuje zgromadzone zabytki w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynuje je w sposób dostępny dla badań naukowych,
 • zabezpiecza i konserwuje zbiory oraz w miarę możliwości zabezpiecza stanowiska archeologiczne oraz inne nieruchome obiekty kultury materialnej oraz przyrody,
 • organizuje wystawy stałe i czasowe,
 • organizuje i prowadzi badania, ekspedycje naukowe oraz prace wykopaliskowe,
 • prowadzi działalność edukacyjną np. odczyty, prelekcje, sympozja, lekcje muzealne, koncerty, spektakle teatralne, pokazy filmowe i multimedialne i inne,
 • udostępniania zbiory dla celów naukowych i edukacyjnych,
 • zapewnia właściwe warunki zwiedzania i korzystania ze zbiorów,
 • prowadzi działalności wydawniczą (opracowuje, publikuje: katalogi, przewodniki, wyniki badań i wykopalisk, wydawnictwa popularnonaukowe z zakresu swej działalności),
 • prowadzi bibliotekę muzealną w zakresie dyscyplin reprezentowanych w Muzeum oraz udostępnia jej zbiory,
 • organizuje lub współorganizuje uroczystości o charakterze państwowym, miejskim, społecznym, artystycznym i kulturalnym.

Muzeum informuje o treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnia podstawowe,wartości historii, nauki i kultury polskiej, kształtuje wrażliwość poznawczą i estetyczną oraz umożliwia kontakt ze zbiorami.

Realizując swoje cele i zadania Muzeum współpracuje z polskimi i zagranicznymi muzeami, administracją samorządową i państwową, organizacjami pozarządowymi, instytucjami oświaty, mediami, jednostkami organizacyjnymi, osobami prawnymi i fizycznymi.

Informacja wytworzona przez:
Aleksandra Ludwin , w dniu:  23‑03‑2019 15:02:14
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Aleksandra Ludwin
email: muzeum@muzeum.radomsko.pl
, w dniu:  23‑03‑2019 15:02:14
Data ostatniej aktualizacji:
23‑03‑2019 15:10:46
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie