Regulamin organizacyjny


Radomsko, dnia 22 sierpnia  2019 roku

DAD-0210-12/2019

 

ZARZĄDZENIE NR 12/2019

DYREKTORA MUZEUM REGIONALNEGO W RADOMSKU

z dnia 22 sierpnia 2019 roku

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku

 

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.) oraz  § 14 Statutu Muzeum Regionalnego w Radomsku stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr III/23/18 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia i nadania statutu Muzeum Regionalnemu im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku, zarządzam, co następuje:

§ 1

Nadaję Regulamin Organizacyjny Muzeum Regionalnemu im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku zwany dalej Regulaminem, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

W celu zapoznania pracowników Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku z treścią Regulaminu, zostanie on wywieszony na tablicy ogłoszeń oraz umieszczony na stronie internetowej: https://bip.muzeum.radomsko.pl 

§ 3

Traci moc Zarządzenie nr 14/2015 Dyrektora Muzeum Regionalnego w Radomsku z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku                                                   

§ 4

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Kierownikowi Działu Administracyjnego Muzeum.

§ 5

Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.08.2019 roku.

Plik pdf Regulamin Organizacyjny
18‑10‑2019 10:12:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
217KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Aleksandra Ludwin , w dniu:  23‑03‑2019 16:18:07
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Aleksandra Ludwin
email: muzeum@muzeum.radomsko.pl
, w dniu:  23‑03‑2019 16:18:07
Data ostatniej aktualizacji:
18‑10‑2019 10:30:27
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie