Rejestry, ewidencje i archiwum


W Muzeum Regionalnym im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku prowadzone są:

  • inwentarz muzealiów historycznych, inwentarz archiwaliów, inwentarz muzealiów artystycznych, inwentarz muzealiów etnograficznych, inwentarz muzealiów archeologicznych, katalogi muzealiów - karty magazynowe, księga wpływu muzealiów, księga depozytów,
  • inwentarz książkowy i kartkowy, inwentarz czasopism i przeźroczy, katalog alfabetyczny i rzeczowy księgozbioru biblioteki Muzeum, dwie elektroniczne bazy danych – w Archiwum (MUSNET, AR-BI),
  • rejestry i księgi dokumentów kadrowych, rejestry i księgi dokumentów księgowych, księgi inwentarzowe środków trwałych, rejestr umów, rejestr zarządzeń, rejestr upoważnień i pełnomocnictw.

W Muzeum funkcjonuje Archiwum Zakładowe wspólne dla wszystkich komórek organizacyjnych. Archiwum zakładowe przechowuje tylko dokumentację dotyczącą muzeum. W zasobie Archiwum Zakładowego znajduje się podstawowa dokumentacja kategorii A i B.

Zgromadzony zasób przechowywany jest w stanie uporządkowanym wraz z wymaganymi środkami ewidencyjnymi /spisami zdawczo-odbiorczymi/.

Dane zawarte w ewidencji Muzeum (za wyjątkiem informacji niejawnych, informacji mających wpływ na bezpieczeństwo zbiorów lub chronionych prawem autorskim oraz ustawą o ochronie danych osobowych) są udostępniane za zgodą Dyrektora w siedzibie Muzeum.

Informacja wytworzona przez:
Aleksandra Ludwin , w dniu:  23‑03‑2019 16:33:34
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Aleksandra Ludwin
email: muzeum@muzeum.radomsko.pl
, w dniu:  23‑03‑2019 16:33:34
Data ostatniej aktualizacji:
18‑07‑2019 10:14:50
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie