Regulamin organizacyjny


Radomsko, dnia 28 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 14/2015
DYREKTORA MUZEUM REGIONALNEGO W RADOMSKU
z dnia 28 sierpnia 2015 roku
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2012r. poz. 406 ze zm.) oraz § 14 Statutu Muzeum Regionalnego w Radomsku stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr XXIII/165/12 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie uchwalenia i nadania statutu Muzeum Regionalnemu im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku.
zarządzam, co następuje:

§ 1

Nadaję Regulamin Organizacyjny Muzeum Regionalnemu im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku zwany dalej Regulaminem, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

W celu zapoznania pracowników Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku z treścią Regulaminu, zostanie on wywieszony na tablicy ogłoszeń oraz umieszczony na stronie internetowej: www.muzeum.radomsko.pl

§ 3

Traci moc Zarządzenie nr 1/2009 Dyrektora Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku w Radomsku z dnia 2 stycznia 2009 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Muzeum Regionalnemu w Radomsku.

§ 4

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Kierownikowi Działu Administracyjnego Muzeum.

§ 5

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 roku.

Plik pdf Regulamin organizacyjny
23‑03‑2019 16:21:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
201KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Aleksandra Ludwin , w dniu:  23‑03‑2019 16:18:07
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Aleksandra Ludwin
email: muzeum@muzeum.radomsko.pl
, w dniu:  23‑03‑2019 16:18:07
Data ostatniej aktualizacji:
23‑03‑2019 23:56:06
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie