Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz sieci komputerowej w budynku Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
42KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

W dniu 24 września 2015 r. Zamawiający dokonał modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zmiany ogłoszenia o zamówieniu oraz udzielił wyjaśnień

24‑09‑2015 22:47:46

Termin składania ofert ulega zmianie i wyznaczony zostaje do dnia 02.10.2015r. do godz. 9:00

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

W dniu 21.09.2015r. do Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku wpłynęło zapytanie następującej treści:

21‑09‑2015 22:43:40

Po zapoznaniu się z dokumentacją przetargową, a w szczególności z projektem budowlanym i przedmiarem robót pragnę zapytać o to w jaki sposób Wykonawca ma zapewnić spełnienie warunku postawionego w pkt. 2.23 projektu o treści: "Instalowane okablowanie musi być prowadzone pod tynkiem i nie naruszać pierwotnego wyglądu pomieszczeń". Przedmiar zawiera jedynie pozycje dotyczące wykucia i zaprawienia bruzd. Nie zostały ujęte prace tynkarskie i malarskie. Czy w związku z tym, Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawcy, aby ściany i sufity pomieszczeń miały jednolitą fakturę i barwę (kolor)?

Odpowiedź:
Zamawiający planuje przeprowadzenie prac polegających na malowaniu pomieszczeń Muzeum w terminie późniejszym, wobec czego nie będzie wymagał od wykonawcy, aby ściany i sufity miały jednolitą barwę (kolor). Zamawiający będzie jednak wymagał od Wykonawcy, aby ściany i sufity pomieszczeń Muzeum miały jednolitą, gładką fakturę.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

W dniu 21.09.2015r. do Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku wpłynęło zapytanie następującej treści:

21‑09‑2015 22:39:24

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnienie przedmiarów robót, jakie zostały zamieszczone w SIWZ, w formacie edytowalnym tj. w formacie *.ath. Plik jaki został przez Państwa umieszczony na stronie "WWW" w formacie *.pdf, nie jest plikiem edytowalnym, co zmusza oferenta do przepisania go do programu kosztorysowego. Powyższe dane, udostępnione wszystkim oferentom pozwolą na przygotowanie ofert w oparciu o jednolite założenia. W ten sposób Zamawiający uniknie rozbieżności jakie pojawią się w przypadku indywidualnych interpretacji udostępnionego "Przedmiaru robót", a w konsekwencji znacząco skróci czas oceny złożonych ofert oraz pozwoli uniknąć przyszłych protestów i odwołań. Jednocześnie zostanie zachowana zasada ujęta w art. 7 PZP mówiąca, iż Zamawiający przegotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie Wykonawców.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.09.2015r. Muzeum Regionalne im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku informuje, iż 21.09.2015r. udostępniło Przedmiar robót w formacie edytowalnym *.ath na stronie www.muzeum.radomsko.pl w Biuletynie Informacji Publicznej.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
184KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf SIWZ
16‑09‑2015 22:15:31
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
296KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip Dodatki do SIWZ
16‑09‑2015 22:33:47
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
39,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Aleksandra Ludwin , w dniu:  13‑04‑2019 22:12:21
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Aleksandra Ludwin
email: muzeum@muzeum.radomsko.pl
, w dniu:  13‑04‑2019 22:12:21
Data ostatniej aktualizacji:
13‑04‑2019 23:09:55
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie