Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro Aleksandra Ludwin 38
Przedmiot działalności Aleksandra Ludwin 37
Statut Muzeum Aleksandra Ludwin 37
Regulamin organizacyjny Aleksandra Ludwin 33
Sprawozdanie opisowe z działalności Muzeum Aleksandra Ludwin 33
Regulamin Rady Muzeum Aleksandra Ludwin 30
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Aleksandra Ludwin 26
Remont, wzmocnienie/wymiana stropu we wschodniej części budynku Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku użytkowanej przez Urząd Stanu Cywilnego Aleksandra Ludwin 19
Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz sieci komputerowej w budynku Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku Aleksandra Ludwin 18
Rejestry, ewidencje i archiwum Aleksandra Ludwin 16
Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej, rozbiórka przyłącza gazowego, rozbiórka i budowa przyłącza ciepłowniczego do obiektów Muzeum Regionalnego w Radomsku – II etap Aleksandra Ludwin 15
Remont pokrycia dachu na czterech budynkach, wchodzących w skład zabytkowej zagrody tatarskiej Aleksandra Ludwin 10
Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej, rozbiórka przyłącza gazowego, rozbiórka i budowa przyłącza ciepłowniczego do obiektów Muzeum Regionalnego w Radomsku – I etap Aleksandra Ludwin 6
Dostawa i montaż osprzętu oraz uruchomienie instalacji przeciwwłamaniowej w budynku Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku Aleksandra Ludwin 6
Dostawa i montaż osprzętu oraz uruchomienie instalacji przeciwpożarowej w budynku Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku Aleksandra Ludwin 4